Låne penger

Spar penger på refinansiering

Når du refinansierer tar du opp et nytt lån for å betale ut de gamle. Den øvre grensen for usikrede lån ligger på 500 000 kroner hos de fleste banker, og gjelder også for refinansiering. Har du ett eller flere krav under denne summen, kan du søke refinansieringslån. Hvor mye lån og hvilke vilkår du har avgjør hvor mye du kan spare på dette. Har du flere lån og kreditter, kan du spare flere tusen på å samle de i ett lån.

Kort om usikrede lån

Lån uten sikkerhet er en samlebetegnelse for lån og kreditter hvor bankene ikke krever noen form for sikkerhet. Forbrukslån, kredittkort og handlekontoer er alle former for lån uten sikkerhet. Med kredittkort har du tilgang til en bestemt kredittramme, det samme gjelder for handlekonto. Forbrukslån blir utbetalt direkte til din bankkonto, og du disponerer pengene slik du selv ønsker. Lån uten sikkerhet stiller ingen krav til bruksområde.

  • Inkluderer flere typer lån og kreditt
  • Kan låne opp til 500 000 kroner
  • Fleksibel nedbetaling inntil fem år
  • Høyere rente

Felles for alle lån uten sikkerhet er bankenes fravær av krav til egenkapital og sikkerhet, ingen krav til bruksområde, nedbetaling i ditt tempo og høyere rente. Hovedregelen sier at du ikke kan bruke mer enn 5 år på å betale ned forbruksgjeld. Dette praktiseres ulikt mellom forbrukslån og kredittkort. Forbrukslån har en nedbetalingsplan du godtar når du signerer låneavtalen. Kredittkort har en minstesats på 3,5 % som må betales hver måned. Betaler du kun minstebeløpet vil det ta fem år å bli gjeldsfri.

Refinansiering med lån uten sikkerhet

Å refinansiere med forbrukslån er én av flere muligheter for refinansiering. Har du flere lån og kreditter, kan du ta opp et nytt og større lån for å betale ned disse. Har du kun ett lån, kan du refinansiere og få bedre vilkår. Når du søker refinansiering må du oppgi at dette er formålet med lånet. Vilkårene er annerledes siden du ikke øker gjeldsgraden din. Du må også oppgi hvilke krav du ønsker å innfri. Disse vil bli betalt direkte av lånetilbyder.

  • Lånet går direkte til nedbetaling av gjeld
  • Kun resterende beløp blir overført din konto
  • Kan få innvilget mer enn du har utestående krav

Lån som kan refinansieres

Alle lån kan refinansieres, men det er ikke alle som bør refinansieres med forbrukslån. Ønsker du å refinansiere boliglånet eller billånet er det beste å snakke med banken. Kan du få lavere rente hos en annen tilbyder er de tilbøyelige til å tilsvare tilbudet. Hvis ikke kan du refinansiere og flytte lånet til en annen bank. Forbruksgjeld som smålån og kredittkort kan derimot refinansieres med forbrukslån. Da samler du flere utgifter i én post, og sparer deg for kostnader til renter og gebyrer.

Vilkår og betingelser

Lånevilkårene for refinansiering er enkle å sette seg inn i. Bankene stiller egne krav til blant annet alder, inntekt og arbeidssituasjon. Noen har også statsborgerskap med i vurderingen. For å få innvilget refinansieringslån må vilkårene for lånet være bedre enn eksisterende vilkår. Det vil si at du ikke kan få tilbud om høyere rente eller lenger nedbetalingstid. Ved refinansiering kan du nedbetale gjelden på maksimalt 15 år, men kortere nedbetalingstid er anbefalt. Du får heller ikke pengene overført direkte til din private konto.

Rente på et refinansieringslån

Usikrede lån som forbrukslån og refinansieringslån har tradisjonelt sett hatt en svært høy rente. Over 20 % i flere tilfeller. Den beste effektive renten i dag ligger på 8,9 %. Effektiv rente viser til de totale kostnadene for lånet. Når bankene regner ut den effektive renten tar de med grunnrenten og alle gebyrer du må betale. Gebyrer inkluderer etableringsgebyr som alle banker krever, samt eventuelle måneds- eller administrasjonsgebyrer. Rentesatsen viser til det du betaler hver måned. Etter hvert som lånet blir lavere, betaler du mindre renter.

Før bankene kan sette en effektiv lav rente må de først bestemme nominell rente. Bankene fastsetter nominell rente etter tre kriterier. Godtgjørelse for å låne ut penger, risikoen ved å låne penger, og inflasjon. Godtgjørelsen til banken og for inflasjon er forhåndsbestemt. Risikovurderingen påvirkes av din personlige økonomi og kredittscore. Har du høy inntekt og lite gjeld, scorer du høyt og utgjør en mindre risiko for banken. Lavere risiko betyr også lavere rentetilbud. Har du derimot lite inntekt og høy gjeld, utgjør du en høyere risiko og får høyere rentetilbud.

Refinansiering steg for steg

Før du søker refinansiering må du få en oversikt. Selv om bankene kan hente informasjon om usikker gjeld direkte fra gjeldsregisteret, kan de ikke hente all informasjon. Mye informasjon kan også hentes fra skatteetaten, men dette kan være gamle tall. Dobbeltsjekk alltid at informasjonen som innhentes stemmer. Har du mange små krav er det en fordel å bli kvitt disse først. Dette minsker lånesummen og øker sjansene dine for å få innvilget lån til refinansiering. Det anbefales også å sammenligne de ulike tilbyderne før du søker.

Når du har fått en oversikt og sammenlignet tilbudene er det opp til deg hvordan du ønsker å søke. For å få flere tilbud og finne de beste vilkårene er det anbefalt å søke hos flere. Bankene som tilbyr refinansiering, har egne søknader i nettbanken du kan benytte deg av. Du kan også benytte deg av en samleside for søknad av lån. Da sender du kun én søknad som blir distribuert videre til alle samarbeidsbankene. Etter hvert som tilbudene kommer inn, kan du sammenligne og finne det beste.

Muligheter for sparing

Målet med refinansiering er å spare deg for penger. Dette kan bety at månedsbeløpet går opp, men samtidig blir de totale kostnadene lavere. Har du gamle lån fra før de nye reglene og gjeldsregisteret trådte i kraft er det absolutt verdt å undersøke. Lang nedbetalingstid og høye renter driver kostnadene rundt lånet oppover. For at refinansiering skal være lønnsomt må renten være lavere og nedbetalingstiden hvert fall ikke lenger. Du kan sammenligne med en lånekalkulator hos Expressbank og se hvor mye du kan spare ved refinansiering.

Hvis du bare har ett lån, er det renter og nedbetalingstid som påvirker. Har du flere lån vil det alltid være en fordel å refinansiere. Da får du samlet all gjelden på ett sted og betaler kun renter og gebyrer til én aktør. Med for eksempel fem kredittkort på 15 000 og et lån på 50 000 kroner betaler du over 7 000 kroner i året i renter. Med en nedbetaling på fem år tilsvarer dette nesten 40 000 kroner. Ved refinansiering av disse, kan du spare deg for 19 000 kroner.

Nedbetaling av usikrede lån

Lån uten sikkerhet har en fleksibel nedbetaling. Det vil si at du selv velger hvor lang nedbetaling du ønsker opptil fem år. Du kan også betale ned lånet raskere enn avtalen. Kort nedbetalingstid gir lavere totale kostnader, men høyere månedsgebyrer. Noen banker tilbyr også en høyere rente på nedbetaling under fem år. Lenger nedbetalingstid gir lavere kostnader hver måned, men totalbeløpet blir høyere. Når du søker om refinansiering, må du oppgi hvor lang nedbetalingstid du ønsker. En grei hovedregel er å velge et månedsbeløp du kan betjene.

Kort oppsummert

Refinansiering med forbrukslån lønner seg når du refinansierer andre usikrede lån. Dette er uavhengig av hvor mange lån og kreditter du skal refinansiere. For at det skal bli lønnsomt må du få bedre vilkår enn du har i dag. Lavere rente, mindre gebyrer og kortere nedbetalingstid hjelper på totalsummen. Kan du betale ned raskere enn avtalt sparer det deg for mer penger. Hver krone du betaler over minstebeløpet går direkte til nedbetaling av gjeld. Betaler du dermed inn 1 000 kroner ekstra hver måned går lånet ned tilsvarende.

refinansiering

Lenger nedbetalingsperiode med refinansiering

Nedbetalingstiden på lånet påvirker økonomien din mer enn du kanskje var klar over. Med lang nedbetalingstid må du betale mer i renter og gebyrer, som gir høyere totale kostnader. Kort nedbetalingstid gir høyere månedlige utgifter. Når du søker om refinansiering kan du forbedre vilkårene, og få både kortere og lengre nedbetalingstid enn du har i dag.

Hvorfor er nedbetalingstiden viktig?

Hvor lang tid du bruker på å betale tilbake et lån påvirker hvor dyrt lånet blir. De effektiv rentene blir kanskje lavere, siden etableringsgebyret fordeles over en lengre periode. Men samtidig blir de totale kostnadene høyere jo lengre nedbetalingstid du velger.

Derfor anbefales det også å unngå lange nedbetalingsperioder, uansett type lån. Kort nedbetalingstid gir deg lavere totale kostnader, og et rimeligere lån enn hva lang nedbetalingstid gjør. Samtidig kan en lengre nedbetalingsperiode være det du trenger for å kunne betjene lånet og komme i havn.

Tips: Les også “Spar penger på refinansiering”.

Ulike lån med ulik nedbetalingstid

Lånetilbydere tilbyr i hovedsak to typer lån, med eller uten sikkerhet. Når du tar opp et lån med sikkerhet, som boliglån, vil nedbetalingstiden være et sted mellom 20 og 30 år.

Lån uten sikkerhet har derimot en mye kortere nedbetalingstid, på maksimalt fem år uansett om du tar opp forbrukslån eller bruker kredittkortet. Søker du om å refinansiere disse lånene kan du få tilbud om inntil 15 års nedbetalingstid.

Valg av nedbetalingstid med refinansiering

Søker du om lån uten sikkerhet til refinansiering søker du om et lån med fleksibel låneramme og fleksibel nedbetalingstid. Du velger selv hvor mye du låner til refinansiering, og hvor lang nedbetalingstid du ønsker.

Har du flere smålån og kreditter har disse alle en nedbetalingstid på maksimalt fem år, og tilbyder vil ikke innvilge refinansiering med lengre nedbetalingstid med mindre de totale kostnadene blir lavere. Formålet med refinansiering er å få de totale kostnadene ned, ikke de månedlige.

Når du skal velge nedbetalingstid er det viktig å sette opp et budsjett på forhånd. Da ser du enkelt hvor mye du har inn hver måned, og hvor mye du har igjen etter at faste utgifter er betalt. Det gjenstående er hva du kan bruke til nedbetalings av gjeld.

For å finne ut av hvor mye lånet vil koste, og om du kan håndtere en bestemt nedbetalingstid, kan du benytte deg av en lånekalkulator for refinansiering.

Skal du refinansiere med boligen som sikkerhet kan du søke om å øke boliglånet. Lånet vil blir høyere, og du kan inkludere annen gjeld i boliglånet. Du kan også søke om å forlenge nedbetalingstiden, med mindre du allerede har inngått en avtale med maksimal nedbetalingstid.

Fordeler med lengre nedbetalingstid

Ved en lengre nedbetalingstid vil de månedlige utgiftene bli lavere. Dette kan gi deg det pusterommet du trenger for å få orden på økonomien, og senere kunne betale tilbake mer på lånet.

Ved å få lavere månedlige kostnader vil du ikke få problemer med andre faste utgifter, som husleie, strøm og mobilen. Du minimerer risikoen for at regninger går til inkasso, noe som sparer deg for potensielt høye gebyrer og betalingsanmerkninger.

Kort nedbetalingstid er anbefalt. Men hvis en lengre nedbetalingstid gjør at du får orden på økonomien, er det en lang nedbetalingstid som er fordelaktig for deg.

Fordeler med kort nedbetalingstid

Kort nedbetalingstid gir lavere totale kostnader. Du må betale mindre i renter og gebyrer, og lånet blir totalt sett rimeligere. Samtidig blir de månedlige avdragene høyere, så du må vite med sikkerhet at du kan håndtere avdragene før du signerer.

Med en kort nedbetalingstid blir du også raskere gjeldfri. Du betaler mer ned på lånet hver måned, og blir da kvitt lånet mye fortere. Når lånet er nedbetalt har du midler igjen som kan gå til sparing eller investering.

Start nedbetalingen på nytt med refinansiering

Når du refinansierer lån starter du på mange måter refinansieringen på nytt. Så lenge lånet ikke blir dyrere enn dagens løsning kan du forlenge nedbetalingstiden. Du kan dermed bruke fem nye år på å nedbetale en gjeld som opprinnelig hadde fem års nedbetalingstid.

Dette gir deg muligheten til å starte på nytt, få en bedre oversikt over gjelden og håndtere de månedlige utgiftene. Og selv om du har valgt en lang nedbetalingstid kan du når som helst betale inn ekstra eller innfri hele lånet.