refinansiering

Lenger nedbetalingsperiode med refinansiering

Nedbetalingstiden på lånet påvirker økonomien din mer enn du kanskje var klar over. Med lang nedbetalingstid må du betale mer i renter og gebyrer, som gir høyere totale kostnader. Kort nedbetalingstid gir høyere månedlige utgifter. Når du søker om refinansiering kan du forbedre vilkårene, og få både kortere og lengre nedbetalingstid enn du har i dag.

Hvorfor er nedbetalingstiden viktig?

Hvor lang tid du bruker på å betale tilbake et lån påvirker hvor dyrt lånet blir. De effektiv rentene blir kanskje lavere, siden etableringsgebyret fordeles over en lengre periode. Men samtidig blir de totale kostnadene høyere jo lengre nedbetalingstid du velger.

Derfor anbefales det også å unngå lange nedbetalingsperioder, uansett type lån. Kort nedbetalingstid gir deg lavere totale kostnader, og et rimeligere lån enn hva lang nedbetalingstid gjør. Samtidig kan en lengre nedbetalingsperiode være det du trenger for å kunne betjene lånet og komme i havn.

Tips: Les også “Spar penger på refinansiering”.

Ulike lån med ulik nedbetalingstid

Lånetilbydere tilbyr i hovedsak to typer lån, med eller uten sikkerhet. Når du tar opp et lån med sikkerhet, som boliglån, vil nedbetalingstiden være et sted mellom 20 og 30 år.

Lån uten sikkerhet har derimot en mye kortere nedbetalingstid, på maksimalt fem år uansett om du tar opp forbrukslån eller bruker kredittkortet. Søker du om å refinansiere disse lånene kan du få tilbud om inntil 15 års nedbetalingstid.

Valg av nedbetalingstid med refinansiering

Søker du om lån uten sikkerhet til refinansiering søker du om et lån med fleksibel låneramme og fleksibel nedbetalingstid. Du velger selv hvor mye du låner til refinansiering, og hvor lang nedbetalingstid du ønsker.

Har du flere smålån og kreditter har disse alle en nedbetalingstid på maksimalt fem år, og tilbyder vil ikke innvilge refinansiering med lengre nedbetalingstid med mindre de totale kostnadene blir lavere. Formålet med refinansiering er å få de totale kostnadene ned, ikke de månedlige.

Når du skal velge nedbetalingstid er det viktig å sette opp et budsjett på forhånd. Da ser du enkelt hvor mye du har inn hver måned, og hvor mye du har igjen etter at faste utgifter er betalt. Det gjenstående er hva du kan bruke til nedbetalings av gjeld.

For å finne ut av hvor mye lånet vil koste, og om du kan håndtere en bestemt nedbetalingstid, kan du benytte deg av en lånekalkulator for refinansiering.

Skal du refinansiere med boligen som sikkerhet kan du søke om å øke boliglånet. Lånet vil blir høyere, og du kan inkludere annen gjeld i boliglånet. Du kan også søke om å forlenge nedbetalingstiden, med mindre du allerede har inngått en avtale med maksimal nedbetalingstid.

Fordeler med lengre nedbetalingstid

Ved en lengre nedbetalingstid vil de månedlige utgiftene bli lavere. Dette kan gi deg det pusterommet du trenger for å få orden på økonomien, og senere kunne betale tilbake mer på lånet.

Ved å få lavere månedlige kostnader vil du ikke få problemer med andre faste utgifter, som husleie, strøm og mobilen. Du minimerer risikoen for at regninger går til inkasso, noe som sparer deg for potensielt høye gebyrer og betalingsanmerkninger.

Kort nedbetalingstid er anbefalt. Men hvis en lengre nedbetalingstid gjør at du får orden på økonomien, er det en lang nedbetalingstid som er fordelaktig for deg.

Fordeler med kort nedbetalingstid

Kort nedbetalingstid gir lavere totale kostnader. Du må betale mindre i renter og gebyrer, og lånet blir totalt sett rimeligere. Samtidig blir de månedlige avdragene høyere, så du må vite med sikkerhet at du kan håndtere avdragene før du signerer.

Med en kort nedbetalingstid blir du også raskere gjeldfri. Du betaler mer ned på lånet hver måned, og blir da kvitt lånet mye fortere. Når lånet er nedbetalt har du midler igjen som kan gå til sparing eller investering.

Start nedbetalingen på nytt med refinansiering

Når du refinansierer lån starter du på mange måter refinansieringen på nytt. Så lenge lånet ikke blir dyrere enn dagens løsning kan du forlenge nedbetalingstiden. Du kan dermed bruke fem nye år på å nedbetale en gjeld som opprinnelig hadde fem års nedbetalingstid.

Dette gir deg muligheten til å starte på nytt, få en bedre oversikt over gjelden og håndtere de månedlige utgiftene. Og selv om du har valgt en lang nedbetalingstid kan du når som helst betale inn ekstra eller innfri hele lånet.