refinansiering

refinansiering

Hvem kan søke om refinansiering med sikkerhet?

Refinansiering med sikkerhet – det ligger i uttrykket! Det betyr enkelt og greit å finansiere gammel gjeld på nytt samtidig som du stiller med pant i personlig eiendel eller eiendom. Med sikkerhet menes at banken kan ta pant i din personlige eiendel dersom du misligholder det nye lånet.

Må lånetaker ha fast eiendom eller eiendel for å stille med sikkerhet?

I utgangspunktet er det en stor fordel å kunne stille med sikkerhet i egen eiendom eller eiendel, men det er ikke et krav. Om du ikke har noe å stille i sikkerhet, kan du be foreldre, familie eller venner om å få pant i deres eiendom. Da vil vedkommende kausjonere for deg med sin eiendom, og således bli ansvarlig for at banken får igjen pengene sine.

Hva kan stilles som sikkerhet?

Det vanligste er å stille med fast eiendom som sikkerhet for et nytt lån. Det kan enten være din egen eller eksempelvis dine foreldres bolig. Lånetaker kan også gi banken mulighet til å pantsette en hytte, fritidsbolig, båt, bil eller annet kjøretøy. En pengesum kan også stilles som sikkerhet. Denne summen vil i så fall bli sperret på en konto som banken administrerer. Da kan ikke lånetaker disponere pengene så lenge det er pant i dem.

Hvorfor krever banken sikkerhet?

For banken er det en stor risiko å låne ut penger uten å ha noe å ta pant i dersom lånetaker av en eller annen grunn skulle unnlate å betale avdrag. En slik risiko vet banken å ta seg betalt for. Det vil si med høyere renter, kortere nedbetalingstid og generelt dårligere vilkår. Sikkerhet i bolig gir de beste lånebetingelsene, nettopp fordi banken med sikkerhet vet at de vil få pengene tilbake, uansett hva.

Hvorfor søke om refinansiering med sikkerhet?

Grunnene til at en vil søke om refinansiering med sikkerhet, kan være flere. De to viktigste årsakene er å få bedre lånevilkår eller å samle smågjeld i ett lån. Sitter du med flere kredittkort, et forbrukslån og litt smågjeld her og der, vil sluttsummen vise at du alt i alt betaler ganske mye renter. Ved å samle all gammel gjeld i ett, og samtidig stille sikkerhet for lånet, vil du komme mye bedre ut av det.

Bake gammel gjeld inn i boliglånet

Dette er et veldig gunstig alternativ dersom du ønsker litt romsligere økonomi. Smålån har generelt høyere rente og kortere nedbetalingstid enn et boliglån, noe som gir ganske høye månedlige utgifter. Ved å bake denne gjelden inn i boliglånet, får du lenger nedbetalingstid og vesentlig lavere rente. Også et billån kan med fordel bakes inn i boliglånet.

Hvordan finne de beste lånetilbudene

Det er mange tilbydere på markedet, og låneutstederne er stadig på jakt etter nye kunder. Dette er en fordel for deg som kunde, da det god tilvekst av finansieringstilbud. Det er imidlertid ikke bestandig så lett å bane vei i finansjungelen. Derfor finnes egne nettsider som har som mål å finne de beste lånetilbudene på nett og gi deg full oversikt.

Ryddig økonomi

For å få lån, må du ha en ryddig økonomi. Med mye gjeld her og der, er det lett å miste oversikten. Og det verste som kan skje er om du får betalingsanmerkninger. Da vil du ha store vanskeligheter med å få lån. Alle er sin egen økonomi, og fører du budsjett vil du som regel komme ut med et positivt resultat.

Oppsummering

Om du skal refinansiere gjeld, vil det alltid lønne seg å stille med sikkerhet. Slik får du lavere rente og bedre lånevilkår. Finn de beste tilbudene via sammenligningssider på nett, og få orden på privatøkonomien!

refinansiering

Høy forbruksgjeld – refinansiering eller gjeldsordning?

Når du sitter med mer gjeld enn du greier å betale, er det lett å bli desperat. Kombinasjonen lav inntekt og høye rentekostnader kan ta motet fra de fleste. Forbrukslån og kredittkortgjeld er gjeld som medfører høye kostnader for forbrukeren. Når man ikke greier å betale, tyr noen til flere lån. Dette blir en vond sirkel det er vanskelig å komme ut av. På jakt etter en løsning, er det mange som kommer over begrepene «refinansiering» og «gjeldsordning». Hva er dette, og hvilket er det rette for deg?

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr at du tar opp et nytt lån for å erstatte ett eller flere dyre lån. Lån som det vanligvis lønner seg å refinansiere er type forbrukslån og kredittkortgjeld. Formålet med refinansiering er å få bedre lånebetingelser enn det du har. Dette kan inkludere lavere rente, og eventuelt lengre nedbetalingstid. Har du flere lån, vil du redusere gebyrer med å samle lånene til ett lån.

Som et resultat av dette betaler du mindre i låneutgifter. Har du fra før problemer med å betale, kan dette føre til at betaling av lån blir overkommelig. Lengre nedbetaling gir et dyrere totallån, men reduserer månedskostnad. Da blir det lettere å greie betale hver måned. Forskjellen på å refinansiere eller å ikke refinansiere kan være svært stor.

Refinansiering er noe du bestemmer, og setter i gang selv. Du kan velge mellom å refinansiere med sikkerhet eller uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer med sikkerhet, stiller du eiendel som pant til banken. Et alternativ kan være å utvide boliglån. Andre ting du kan stille med som sikkerhet er hytte, båt og bil. Fordelen med dette er at lån med sikkerhet er de klart rimeligste lånene. Ulempen er at du må ha eiendel med stor nok verdi. Du risikerer også at banken krever tvangssalg om du alvorlig misligholder lånet.

Refinansiering uten sikkerhet

Når du refinansierer uten sikkerhet, tar du opp et nytt forbrukslån for å erstatte den gamle gjelden. Da er det viktig å finne et lån med lavere rente og gebyr enn det du har. Selv om du ikke stiller med sikkerhet, bør det være mulig å finne et lån med bedre betingelser enn før. Når du tar opp forbrukslån med formål om å refinansiere kan du få opp mot 15 års nedbetalingstid.

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine. Da skal du betale mest mulig av det du skylder i en avgrenset periode. Ofte er denne perioden fem år. Når perioden er over, får du slettet resterende gjeld.

I den perioden gjeldsordningen gjelder får du et budsjett av namsmannen som du må leve etter. Dette inkluderer rimelige bokostnader og levekostnader. Alt utenom budsjettet går til å betale kreditorer. Har du ekstra penger en måned, skal også dette gå til kreditorer.

I perioden du er under gjeldsordning er dette registrert i løsøreregisteret. Da kan du for eksempel ikke ta opp nye lån, eller gå inn i økonomiske avtaler.

Hva skal til for å få gjeldsordning?

Det er flere forutsetninger for å få gjeldsordning. Du må være i varig ute av stand til å betale gjelden. I tillegg må du vise til at du etter beste evne har forsøkt å betale gjeld. Dette inkluderer å søke hjelp, eksempelvis i kommunen. Gjeldsordning er gratis. du har også rett på hjelp fra det offentlige for å komme fram til en gjeldsordning. Som hovedregel er dette noe du bare kan benytte en gang i livet.

Når perioden med gjeldsordning er over, skal du kunne starte med blanke ark. Da har du for eksempel mulighet til å søke om lån igjen.

Hva bør jeg velge?

Gjeldsordning er svært inngripende, og setter alvorlige begrensninger på din økonomi. Dette kan inkludere bosted, og mulighet for å gå inn i økonomiske avtaler. En økonomisk avtale kan for eksempel være et nytt mobilabonnement. Det kan være fristende å få gjelden slettet etter en periode, men dette burde alltid være siste utvei. I tillegg stilles det krav om at du har forsøkt å betale gjeld etter beste evne. Det bør inkludere forsøk på refinansiering.

Ved refinansiering må du betale alt du skylder. Du får imidlertid kontroll på egen økonomi. Før du vurderer gjeldsordning, bør du alltid prøve refinansiering først.

Når bør jeg vurdere gjeldsordning?

Er du i en situasjon der du ikke får refinansiert gjelden? Eller er du i en situasjon der du, selv med refinansiering, ikke greier å betjene lånet? Da kan du heller vurdere gjeldsordning. Snakk gjerne med gjeldsrådgiver i kommunen din. Denne kan både hjelpe deg med alternativ, eller hjelpe deg søke om gjeldsordning. Du kan også ta direkte kontakt med namsmannen.

Avslutningsvis

Å komme seg ut av stor gjeld kan virke uoverkommelig. Det er en løsning, men unngå gjeldsordning som første forsøk. Snakk gjerne med en rådgiver om refinansiering, eller søk selv på nettet. Med mindre renter, og en ny nedbetalingsplan, kan det være det er alt du trenger.