refinansiering

Høy forbruksgjeld – refinansiering eller gjeldsordning?

Når du sitter med mer gjeld enn du greier å betale, er det lett å bli desperat. Kombinasjonen lav inntekt og høye rentekostnader kan ta motet fra de fleste. Forbrukslån og kredittkortgjeld er gjeld som medfører høye kostnader for forbrukeren. Når man ikke greier å betale, tyr noen til flere lån. Dette blir en vond sirkel det er vanskelig å komme ut av. På jakt etter en løsning, er det mange som kommer over begrepene «refinansiering» og «gjeldsordning». Hva er dette, og hvilket er det rette for deg?

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr at du tar opp et nytt lån for å erstatte ett eller flere dyre lån. Lån som det vanligvis lønner seg å refinansiere er type forbrukslån og kredittkortgjeld. Formålet med refinansiering er å få bedre lånebetingelser enn det du har. Dette kan inkludere lavere rente, og eventuelt lengre nedbetalingstid. Har du flere lån, vil du redusere gebyrer med å samle lånene til ett lån.

Som et resultat av dette betaler du mindre i låneutgifter. Har du fra før problemer med å betale, kan dette føre til at betaling av lån blir overkommelig. Lengre nedbetaling gir et dyrere totallån, men reduserer månedskostnad. Da blir det lettere å greie betale hver måned. Forskjellen på å refinansiere eller å ikke refinansiere kan være svært stor.

Refinansiering er noe du bestemmer, og setter i gang selv. Du kan velge mellom å refinansiere med sikkerhet eller uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet

Når du refinansierer med sikkerhet, stiller du eiendel som pant til banken. Et alternativ kan være å utvide boliglån. Andre ting du kan stille med som sikkerhet er hytte, båt og bil. Fordelen med dette er at lån med sikkerhet er de klart rimeligste lånene. Ulempen er at du må ha eiendel med stor nok verdi. Du risikerer også at banken krever tvangssalg om du alvorlig misligholder lånet.

Refinansiering uten sikkerhet

Når du refinansierer uten sikkerhet, tar du opp et nytt forbrukslån for å erstatte den gamle gjelden. Da er det viktig å finne et lån med lavere rente og gebyr enn det du har. Selv om du ikke stiller med sikkerhet, bør det være mulig å finne et lån med bedre betingelser enn før. Når du tar opp forbrukslån med formål om å refinansiere kan du få opp mot 15 års nedbetalingstid.

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine. Da skal du betale mest mulig av det du skylder i en avgrenset periode. Ofte er denne perioden fem år. Når perioden er over, får du slettet resterende gjeld.

I den perioden gjeldsordningen gjelder får du et budsjett av namsmannen som du må leve etter. Dette inkluderer rimelige bokostnader og levekostnader. Alt utenom budsjettet går til å betale kreditorer. Har du ekstra penger en måned, skal også dette gå til kreditorer.

I perioden du er under gjeldsordning er dette registrert i løsøreregisteret. Da kan du for eksempel ikke ta opp nye lån, eller gå inn i økonomiske avtaler.

Hva skal til for å få gjeldsordning?

Det er flere forutsetninger for å få gjeldsordning. Du må være i varig ute av stand til å betale gjelden. I tillegg må du vise til at du etter beste evne har forsøkt å betale gjeld. Dette inkluderer å søke hjelp, eksempelvis i kommunen. Gjeldsordning er gratis. du har også rett på hjelp fra det offentlige for å komme fram til en gjeldsordning. Som hovedregel er dette noe du bare kan benytte en gang i livet.

Når perioden med gjeldsordning er over, skal du kunne starte med blanke ark. Da har du for eksempel mulighet til å søke om lån igjen.

Hva bør jeg velge?

Gjeldsordning er svært inngripende, og setter alvorlige begrensninger på din økonomi. Dette kan inkludere bosted, og mulighet for å gå inn i økonomiske avtaler. En økonomisk avtale kan for eksempel være et nytt mobilabonnement. Det kan være fristende å få gjelden slettet etter en periode, men dette burde alltid være siste utvei. I tillegg stilles det krav om at du har forsøkt å betale gjeld etter beste evne. Det bør inkludere forsøk på refinansiering.

Ved refinansiering må du betale alt du skylder. Du får imidlertid kontroll på egen økonomi. Før du vurderer gjeldsordning, bør du alltid prøve refinansiering først.

Når bør jeg vurdere gjeldsordning?

Er du i en situasjon der du ikke får refinansiert gjelden? Eller er du i en situasjon der du, selv med refinansiering, ikke greier å betjene lånet? Da kan du heller vurdere gjeldsordning. Snakk gjerne med gjeldsrådgiver i kommunen din. Denne kan både hjelpe deg med alternativ, eller hjelpe deg søke om gjeldsordning. Du kan også ta direkte kontakt med namsmannen.

Avslutningsvis

Å komme seg ut av stor gjeld kan virke uoverkommelig. Det er en løsning, men unngå gjeldsordning som første forsøk. Snakk gjerne med en rådgiver om refinansiering, eller søk selv på nettet. Med mindre renter, og en ny nedbetalingsplan, kan det være det er alt du trenger.